Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri

Yazar: Dr. Abdurrahman Memiş

Sayfa: 203

ISBN: 978-9944-774-32-1

Ücretsiz İndir

Categories: E-Kitap, Tasavvuf Tag:

Açıklama

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî özellikle Nakşbendî-Halidîlerin bölgemizdeki yapılanmaları ve konumları itibariyle günümüzde adından sıkça bahsedilen bir şahsiyet konumundadır. O hayatı boyunca ilme bağlı kalmış, üstün zekâsı ve zühde verdiği önem bakımından daima örnek olmuş, yaşadığı müddetçe İslâmî çizgisinden asla taviz vermemiş bir zâttır.

Tasavvuf anlayışını tamamen Kur’an ve Sünnet esasına dayandıran Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî süreç içinde ileri gelen ilim ve devlet adamlarının kabul ve ilgisini görmüştür. Tarîkat anlayışında ilmi önplana çıkaran bir anlayışı benimsemesi ona nispet edilen Hâlidiyyeye “İlmiyye Sınıfının Tarîkatı” payesini kazandırmıştır.

Dr. Abdurrahman Memiş tarafından kaleme alınan ve Nasihat Yayınları’nca neşredilen eserde onun hayatı hakkında kısa ve öz bilgiler verildikten sonra tarîkatı, özellikle usûl ve âdâb bakımından ele alınıp inceleniyor.

Eseri üst bölümdeki Ücretsiz İndir linkinden dijital olarak indirebilir veya aşağıdaki bölümden çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz.