Tasavvuf ve Gönül Eğitimi

Yazar: Prof. Dr. Kadir Özköse

Sayfa: 192

ISBN: 978-9944-5490-5-9

Ücretsiz İndir

Categories: E-Kitap, Tasavvuf Tag:

Açıklama

Tasavvuf, dinin özünü bireyin iç dünyasında yaşanır hâle getirme faaliyetidir. Bu eserde genel bir Tasavvuf tarihinden ziyâde, sûfîlerin tecrübelerinden hareket ederek üstün insan modelini gerçekleştirme süreci ele alınıyor.

Giriş bölümünde tasavvufî eğitimin temel esasları kısaca anlatıldıktan sonra takip eden bölümlerde tasavvuf ilminin konusu, gayesi ve metodu sunuluyor. Daha sonra tekke eğitiminin, amelî tasavvufun ve tasavvufî ahlâkın işleyişi değerlendiriliyor.

Eseri üst bölümdeki Ücretsiz İndir linkinden dijital olarak indirebilir veya aşağıdaki bölümden çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz.