Tasavvuf ve Menâkıp

Yazar: Mehmet Bahâeddin Efendi

Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek

Sayfa: 205

ISBN: 978-9944-774-17-8

Ücretsiz İndir

 

Açıklama

Altın Silsile’nin 35. halkasında yer alan Mustafa Haki Tokadî Hazretleri’nin kabr-i şerifleri İstanbul’da Fatih Camii Haziresi’nde bulunmaktadır. Mustafa Haki Efendi(ks)’nin oğlu Mehmet Bahâeddin Efendi; manevî salahiyeti olan yetkin bir insandır.

Babasının ahirete irtihalinden sonra, manevî hizmetleri Anadolu’da yürüten Mustafa Takî Efendi’den seyri süluk görmüştür. Taki Efendi Hazretleri’nden sonra, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri’nin irşad hizmetlerini yürütmesi, yaygınlaştırması için kendisi Anadolu’dan Şam’a hicret ederek ihvanın bölünmesini önlemiş, bir merkezden irşad hizmetlerinin yürütülmesine çok büyük bir fedâkarlıkla katkı sağlamıştır.

İrşad makamında olması; ilmi, kültürü ve tasavvufa vukufiyetiyle birikimini kaleme aldığı “Tasavvuf ve Menâkıb-ı Kibar-ı Meşâyıh-ı Silsile-i Nakşbendîyye-i Müceddidîyye-i Hâlidîyye” eserinde dile getirmiştir. Söz konusu eser Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek tarafından çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

Eseri üst bölümdeki Ücretsiz İndir linkinden dijital olarak indirebilir veya aşağıdaki bölümden çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz.