Şah-ı Nakşbend Hazretleri

Yazar: Prof. Dr. Necdet Tosun

Sayfa: 92

ISBN: 978-9944-774-31-4

Ücretsiz İndir

Categories: E-Kitap, Tasavvuf Tag:

Açıklama

Şâh-ı Nakşbend diye anılan Hoca Bahâeddin Nakşbend Buhârî Hazretleri 14. asırda Orta Asya’nın mühim merkezlerinden biri olan Buhara’da dünyaya gelmiştir. Hicrî 718-791, mîlâdî 1318-1389 yılları arasında yaşayan bu Allah dostu, 12. asırda Abdülhâlik Gucdüvânî tarafından kurulan Hâcegân tasavvuf yolunun unutulmaya yüz tutan prensiplerini yeniden ihyâ ederek, dinî kurallara ve ehl-i sünnet yoluna son derece bağlı bir irfan okulu binâ etmiş, kendisinden sonra Nakşbendiyye adıyla anılan bu maneviyat yolu İslâm dünyasında geniş bir yayılma imkânı bulmuştur.

Eserde; bu Allah Dostunun hayatı, düşünceleri ve menkıbeleri günümüz okuyucusuna sâde bir dille özetleniyor.

Eseri üst bölümdeki Ücretsiz İndir linkinden dijital olarak indirebilir veya aşağıdaki bölümden çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz.