Kırk Hadis – Tuhfetü’l-İhvan | Hadis-i Erbain

Yazar: Şeyh Hâmid-i Velî Somuncu Baba

Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Enbiya Yıldırım

Sayfa: 180

ISBN: 978-9944-774-13-0

Ücretsiz İndir

Categories: Din, E-Kitap Tag:

Açıklama

Büyük bir ahlâka sahip olan, Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, hayatın bütün safhasına hitap eden hadisleri yüzyıllardır İslâm âlimleri tarafından kitaplar haline getirilip, yayınlanmış, Müslümanların istifadesine sunulmuştur. Peygamberimizin “Ümmetimden dinle ilgili kırk hadis ezberleyen kimse, kıyamet gününde Allah’a fakih ve âlim olarak kavuşur.” müjdesine binaen, kırk hadis mecmuaları hicri ikinci asırdan itibaren yazılmış ve çoğaltılmıştır.

Anadolu’nun İslâmlaşması için büyük gayretler gösteren mutasavvıflardan olan, Gavs’ul-A’zam Kutbu’l-Ârîfin Şeyh Hamîd-i Veli (Somuncu Baba) Hazretleri’nin bilinen üç eserinden biri de, “Tuhfetü’l-İhvan/Hadis-i Erbain” mecmuasıdır. Hamîd-i Veli Hazretleri; eserini, Peygamberimizin “Bir ayet de olsa benden tebliğ edin.” ve “Allah, benim sözümü işiten ve onu belleyip ezberleyerek işittiği gibi aktaranın yüzünü ağartsın.” hadislerine istinaden faziletli bir insanın isteği üzerine hazırladığını belirtir.

Başta Hulûsi Ateş Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığında ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Kütüphanesi olmak üzere Süleymaniye Kütüphanesi Yazmalar Bölümü’nde de nüshaları bulunan eser, 1977 yılında, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin teşvikiyle, Müftü M. Şeyhmus Alkaç’a tercüme ettirilerek, Darende Şeyh Hamîd-i Veli Camii Onarım ve İhyâ Derneği’nce neşredilmiştir.

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım tarafından yeniden yayına hazırlanan eser Nasihat Yayınları’nca neşredilmiştir.

Eseri üst bölümdeki Ücretsiz İndir linkinden dijital olarak indirebilir veya aşağıdaki bölümden çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz.