Alış Veriş Kitabı

Yazar: Darendeli Müderris Hamza Efendi

Hazırlayan: Vedat Ali Tok

Sayfa: 184

ISBN: 978-9944-774-02-4

Ücretsiz İndir
Categories: Din, E-Kitap Tag:

Açıklama

Darendeli Meşhur Müderris Hamza Efendi; İstanbul, Kayseri ve Darende`de yüzlerce âlim yetiştirmiş ve icâzet vermiştir. 1694 tarihinde Darende`de vefat eden Müderris Hamza Efendi`nin; alanıyla ilgili yazılan birçok esere kaynaklık etmiş en meşhur eseri “Risale-i Bey ü Şira” dır. Bu risâle bazı kayıtlarda “Hamza Efendi Risâlesi” adıyla kaydedilmiştir. Alış verişe dâir dinî hükümleri içeren bu eserin kütüphanelerde Türkçe yazma ve matbu nüshaları bulunmaktadır.

Bu eserin Müftü İsmail bin Osman bin Ebubekir bin Yusuf Niyazi tarafından şerh edilmiş matbu bir nüshası, Darende Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi’nde yer almaktadır. Yazar Vedat Ali Tok tarafından açıklamaları ile birlikte yeni yazıya çevrilerek “Alış Veriş Kitabı” adıyla 2007 yılında yayına hazırlanmış ve Nasihat Yayınları tarafından neşredilmiştir.

Eserde yer alan bazı konular şu şekildedir: Ticaretle ilgili ilmihali bilmeden alış-veriş yapmak, yolculukla ilgili bilinmesi gerekenler, sefere (yola) ne zaman çıkmalı, yola çıkarken hangi duaları okumalı, yolculukta namaz yol arkadaşlığı, hayvan hakları, yolculuktan dönüş, çarşı-pazar âdâbı, alış verişte haksızlıktan ve kötülüklerden sakınmak, geçersiz alım-satım, ribâdan yani faizden sakınmak, ribâ dünya ve âhiret için felâkettir, ribânın kısımları ve alış verişte yemin.

Eseri üst bölümdeki Ücretsiz İndir linkinden dijital olarak indirebilir veya aşağıdaki bölümden çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz.