Ahmet Özhan | Hulûs-i Aşk – 1

Eser: Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî

Seslendiren: Ahmet Özhan

Albüm:
Hulûs-i Aşk-1

Categories: E-Albüm, İlahi

Açıklama

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

Albümde yer alan eserleri; aşağıdaki bölümden veya youtube kanalımızdan çevrimiçi dinleyebilirsiniz.

Perişan zülfüne
Ey şehid-i pâk dil
Vakt-i Seher
Yüzün ayine-i alemdir
Bugün mecnunuyam
Kalk ey gönül feryada gel
Uykudan uyan
Et mürüvvet bir nazar kıl